Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2021
Ngày cập nhật : 13-10-2021

1/ KHAI MẠC DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021.
2/ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KÝ KẾT VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO TRONG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG.
3/ BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
4/ ĐẮK LẮK TIẾP NHẬN THÊM 400.000 LIỀU VẮC XIN PHÒNG COVID-19.
5/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 54 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
6/ HUYỆN EA KAR ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 KHI ĐÓN CÔNG DÂN TRỞ VỀ.
MỤC: TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG.
7/  CÁC KHU CÁCH LY TẬP TRUNG Ở GIA LAI ĐÃ QUÁ TẢI.
8/ KHÁNH HÒA NHIỀU THUẬN LỢI ĐỂ ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ CÓ HỘ CHIẾU VẮC XIN.
9/ ĐẮK NÔNG THIẾU NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN, DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ.
10/ TIN THẾ GIỚI.
11/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2021
Trang 1 trong tổng số 76