Chủ Nhật, 26/06/2022 05:13 (GMT +7)

Thời sự 19h45 ngày 24-5-2022

Thứ 3, 24/05/2022 | 21:10:25 (GMT +7)

1/ UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN. 
2/ BAN DÂN TỘC, HĐND TỈNH ĐẮK LẮK GIÁM SÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG. 
3/ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG. 
4/ GIÁ HEO TĂNG, NGƯỜI CHĂN NUÔI VẪN GẶP KHÓ. 
5/ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG. 
6/ NGUY CƠ BÙNG PHÁT BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Ở KHÁNH HÒA. 
7/ NINH THUẬN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP DU LONG.
8/ THỜI SỰ TRONG NƯỚC 
9/ TIN THẾ GIỚI.
10/ DỰ BÁO THỜI TIẾT

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu