Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2021
Ngày cập nhật : 24-11-2021

1/ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VĂN HÓA TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG.
2/ TRAO TẶNG VẬT TƯ Y TẾ CHO HUYỆN EA HLEO.
3/ UBND TỈNH ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ Y TẾ.
4/ SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VỚI BỆNH VIỆN BẠCH MAI.
5/ TRUY TỐ 4 ĐỐI TƯỢNG TRONG ĐƯỜNG DÂY TRỒNG VÀ MUA BÁN CẦN SA LỚN NHẤT ĐẮK LẮK.
6/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 118 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
7/ TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN TRƯỜNG HỢP THỨ 38 TỬ VONG DO COVID-19.
8/ ẤM ÁP NHỮNG GIỌT MÁU NGHĨA TÌNH GIỮA DỊCH BỆNH.
9/ HỘI VIÊN PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở XÃ DRAY BHĂNG THAY ĐỔI NẾP NGHĨ, CÁCH LÀM TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
10/ KHỞI NGHIỆP: DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐẮK LẮK VƯỢT KHÓ TRONG ĐẠI DỊCH.
11/ TIN THẾ GIỚI.
12/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2021
Trang 1 trong tổng số 200