Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2021
Ngày cập nhật : 21-11-2021

1. ĐẮK LẮK PHÁT HIỆN THÊM 102 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
2. CHẤN CHỈNH NHỮNG HẠN CHẾ TRONG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ
3. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH, KIỂM TRA NHẰM PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG THU MUA, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ CÀ PHÊ
4. TẬP TRUNG ĐẦU TƯ CHUYÊN CANH CÁC SẢN PHẨM VIETGAP CHỦ LỰC
5. ĐIỀU TRA XƯỞNG CHẾ BIẾN GỖ TRÁI PHÉP QUY MÔ LỚN
6. LAN TỎA PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI
7. NHIỀU GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
8. MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BUÔN ĐÔN GẮN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC VỚI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
9. TIN THẾ GIỚI
10. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2021
Trang 1 trong tổng số 200