Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2021
Ngày cập nhật : 15-10-2021

1. HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG

2. LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ DIỄN ĐÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ CƠ HỘI, THÁCH THỨC CỦA PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP, KINH DOANH

3. HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ III /2021

4. ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK LẮK KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

5. ĐẮK LẮK TIẾP NHẬN KINH PHÍ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

6. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 68 CA MẮC COVID - 19

7. DOANH NGHIỆP ĐẮK LẮK NỖ LỰC VƯỢT KHÓ CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

8. PHONG TRÀO DÂN VẬN KHÉO TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

9. KHÁNH HÒA KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG CẢNG HÀNG KHÔNG

10. CÔNG AN NINH THUẬN CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO TIÊM VẮC XIN COVID - 19\

11. 38 XÃ Ở KONTUM THOÁT KHỎI DIỆN ĐẶT BIỆT KHÓ KHĂN

12. NGƯ DÂN QUẢNG NGÃI VUI MỪNG KHI CẢNG CÁ ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

13. TIN THẾ GIỚI

14. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Trang 1 trong tổng số 200