Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Ngày cập nhật : 23-09-2021

1. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, UVTW ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY EA KAR
2. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, UVTW ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KRÔNG PẮC
3. ĐỒNG CHÍ PHẠM NGỌC NGHỊ, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI HUYỆN ỦY KRÔNG ANA
4. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 29 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
5. GHI NHẬN NGÀY ĐẦU CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TP BUÔN MA THUỘT ĐƯỢC BÁN VÀ PHỤC VỤ TẠI CHỖ
6. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH ĐẮK LẮK PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG "BỘ ĐỘI CỤ HỒ" TRONG THỜI KỲ MỚI
7. ĐẮL LẮK NỖ LỰC GIÚP NGƯỜI DÂN TIÊU THỤ SẦU RIÊNG
MỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:
8. XÃ DUR KMĂL, HUYỆN KRÔNG ANA NỖ LỰC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
9. TIN THẾ GIỚI
10. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2021
Trang 1 trong tổng số 197