Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Ngày cập nhật : 12-09-2021

1. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN 12 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
2. THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT ÁP DỤNG CHỈ THỊ 15 TẠI 20 XÃ, PHƯỜNG
3. HUYỆN KRÔNG BÚK THÀNH LẬP 53 CHỐT KIỂM TRA Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19
4. HỢP TÁC XÃ GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID - 19
5. NGƯỜI DÂN CHẤP HÀNH NGHIÊM QUY ĐỊNH TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
6. GIÁ CÀ PHÊ TRONG NƯỚC ỔN ĐỊNH
7. GIÁ TIÊU ỔN ĐỊNH
8. GIÁ XĂNG DẦU ĐỒNG LOẠT TĂNG
9. GIÁ GAS TĂNG
10. NGUỒN CUNG DỒI DÀO, THỰC PHẨM GIẢM GIÁ
11. ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
12. TIN THẾ GIỚI
13. BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/8/2021
Trang 1 trong tổng số 196