Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Ngày cập nhật : 11-09-2021

1. CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH ĐẮK LẮK VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRÊN ĐỊA BÀN
2. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN 18 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
3. CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID - 19
4. CÁC CỤM, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
5.ĐẮK LẮK CÓ 35 SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP
6. ĐẮK LẮK NỖ LỰC THỰC HIỆN MỤC TIÊU VỪA CHỐNG DỊCH VỪA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
7. NGƯỜI DÂN XÃ EA RAL, HUYỆN EA HLEO HIẾN ĐẤT, ĐÓNG TIỀN LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN MỚI
8. ĐẮK LẮK QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KÉP TRONG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
9. TIN THẾ GIỚI
10. TIÊU ĐIỂM THẾ GIỚI
11. BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/8/2021
Trang 1 trong tổng số 196