Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2021
Ngày cập nhật : 23-09-2021

1. TẬP HUẤN DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021
2. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 15 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
3. DỰ BÁO 2021 LÀ NĂM CHU KỲ BÙNG PHÁT CỦA DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
4. KỊP THỜI TỔ CHỨC RÀ SOÁT, CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI
5. TRANG ZALO, FANPAGE "BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK" ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
6. HỌC TRỰC TUYẾN VÀ NỖI BĂN KHOĂN, LO LẮNG CỦA PHỤ HUYNH
MỤC KHỞI NGHIỆP:
7. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TRONG ĐẠI DỊCH COVID -19
8. TIN THẾ GIỚI
9. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2021
Trang 1 trong tổng số 74