Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2021
Ngày cập nhật : 12-09-2021

1. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN 18 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
2. THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT ÁP DỤNG CHỈ THỊ 15 TẠI 20 XÃ, PHƯỜNG
3. TỈNH ĐẮK LẮK TÍCH CỰC TRIỂN KHAI HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID - 19
4. CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID - 19
5. CÁC CỤM, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
6. ĐẮK LẮK QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KÉP TRONG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
7. TIN THẾ GIỚI
8. TIÊU ĐIỂM THẾ GIỚI
9. BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/8/2021
Trang 1 trong tổng số 73