Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 11/9/2021
Ngày cập nhật : 11-09-2021

1.HUYỆN MĐRẮK TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÒNG CHỐNG MƯA BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI 4 THÁNG CUỐI NĂM 2021
2. CÔNG ĂN ĐẮK LẮK TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI 200 ĐIỂM, CHỐT, KHU CÁCH LY, ĐIỀU TRỊ
3. ĐIỀU TRA NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÁC RỰA TỚI NHÀ CHÉM VỢ CŨ NHIỀU NHÁT RỒI NHẢY HỒ TỰ TỬ
4. ĐẮK LẮK KẾT NỐI, TIÊU THỤ NÔNG SẢN GIỮA MÙA ĐẠI DỊCH
5. TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM MẠNH TRONG THÁNG 8 NĂM 2021
6. ĐẮK LẮK NỖ LỰC THỰC HIỆN MỤC TIÊU VỪA CHỐNG DỊCH VỪA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
7. TIN THẾ GIỚI


Bản tin sáng ngày 10/9/2021
Bản tin sáng ngày 9/9/2021
Bản tin sáng ngày 8/9/2021
Bản tin sáng ngày 7/9/2021
Bản tin sáng ngày 6/9/2021
Bản tin sáng ngày 5/9/2021
Bản tin sáng ngày 4/9/2021
Bản tin sáng ngày 3/9/2021
Bản tin sáng ngày 2/9/2021
Bản tin sáng ngày 1/9/2021
Bản tin sáng ngày 31/8/2021
Bản tin sáng ngày 30/8/2021
Bản tin sáng ngày 29/8/2021
Bản tin sáng ngày 28/8/2021
Bản tin sáng ngày 27/8/2021
Bản tin sáng ngày 26/8/2021
Bản tin sáng ngày 25/8/2021
Bản tin sáng ngày 24/8/2021
Bản tin sáng ngày 23/8/2021
Bản tin sáng ngày 22/8/2021
Bản tin sáng ngày 21/8/2021
Trang 1 trong tổng số 138