Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/12/2021
Ngày cập nhật : 08-12-2021

1/ BẾ MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ 11.
2/ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA X.
3/ NGÀNH Y TẾ ĐẮK LẮK BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI NHÀ.
4/ CÁC DOANH NGHIỆP CAM KẾT DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022.
TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG.
5/ NINH THUẬN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ.
6/ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH VỚI NẠN KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP TRÊN SÔNG CÁI, KHÁNH HÒA.
7/ TIN THẾ GIỚI.
8/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2021
Trang 1 trong tổng số 78