Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/1/2021
Ngày cập nhật : 25-01-2021

1/ Các đại biểu dự đại hội XIII của Đảng viếng lăng Bác.
2/ Lễ tri ân các chiến sỹ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.
3/ Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2020.
4/ Năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk đạt 17.805 tỷ đồng.
5/ Tình người của những cán bộ quản giáo.
6/ Đắk Lắk kết thúc thu hoạch cây trồng vụ Thu đông 2020.
7/ Nông dân gieo trồng 38.000 ha cây trồng vụ Đông xuân 2020-2021.
8/ Đắk Lắk tập trung xây dựng mã vùng trồng.
9/ Mía được mùa, được giá.
10/ Năm 2020 ngành chăn nuôi Đắk Lắk vượt khó trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh.
11/ Đắk Lắk rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/1/2021

1/ Hội thảo “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung”.
2/ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 16 của Bộ Chính trị khóa XI về “chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”.
3/ Họp Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk.
4/ Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc tại Bảo hiểm Xã hội Đắk Lắk.
5/ Đoàn giám sát HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.
v.v..

Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/1/2021
Trang 1 trong tổng số 186