Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/2/2020
Ngày cập nhật : 27-02-2020

1. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm các cơ sở y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.
2/ Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Công thương Đắk Lắk.
3/ Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Tư pháp Đắk Lắk.
4/ Hội nghị tổng kết công tác huy động quỹ Đền ơn, đáp nghĩa năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
5/ Ngành y tế Đắk Lắk làm theo lời Bác.
6/ Trạm cảnh sát giao thông Krông Búk quyết liệt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn.
7/ Xây dựng Nông thôn mới: Thực hiện tiêu chí số 15 về y tế trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Krông Pắc.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/2/2020
Trang 1 trong tổng số 171