Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/1/2020
Ngày cập nhật : 30-01-2020

1/ Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm sở y tế.
2/ UBND tỉnh Đắk Lắk gặp mặt đầu xuân, đánh giá tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý 2020.
3/ Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thăm Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
4/ Công bố quyết định giải thể Trường Quân sự địa phương tỉnh Đắk Lắk.
5/ Không khí làm việc đầu năm tại các cơ quan đơn vị.
6/ Các doanh nghiệp tại khu công nghiệp ra quân sản xuất đầu năm.
7/ Tai nạn do pháo nổ dịp tết.
8/ Xây dựng Nông thôn mới: Nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Đắk Lắk.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/1/2020
Trang 1 trong tổng số 171