Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/5/2019
Ngày cập nhật : 11-05-2019

1/ UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.
2/ Đẩy mạnh thực hiện cung cấp giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4.
3/ Giai đoạn 2019-2020 Đắk Lắk sẽ hỗ trợ xây dựng 4.297 căn nhà cho hộ nghèo.
4/ 6 trường đại học, cao đẳng phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT năm 2019 tại Đắk Lắk.
5/ Người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn đơn vị gắn tem truy xuất nguồn gốc cho nông sản.
v.v..


Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/4/2019
Trang 1 trong tổng số 161