Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/4/2019
Ngày cập nhật : 24-04-2019

1/ Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập Quốc tế.
2/ Bộ tổng tham mưu kiểm tra tại Đắk Lắk.
3/ Hội nghị chỉ đạo phát triển tưới tiên tiến tiết kiệm nước ứng phó với khô hạn.
4/ 5 huyện hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
5/ Nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH góp phần xóa nạn tín dụng đen.
6/ TP Buôn Ma Thuột chủ động phòng chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc.
7/ Nhà đày Buôn Ma Thuột địa chỉ đỏ giáo dục truyền thông cách mạng.
8/ Đắk Glei về đích sớm cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
9/ 5.600 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách thị xã Gia Nghĩa được vay vốn ưu đãi.
10/ Ninh Thuận phát triển đa dạng sản phẩm sau nho.
11/ Khánh Hòa nỗi lo vụ xoài thất bát vì bọ trĩ.
12/ Phú Yên tăng cường phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng.
13/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/4/2019
Trang 1 trong tổng số 160