Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/4/2019
Ngày cập nhật : 23-04-2019

1/ Chương trình khám sàng lọc và tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk.
2/ Tích cực triển khai Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020.
3/ Đắk Lắk bãi bỏ 6 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực vận tải và đường thủy nội địa.
4/ Triển khai 4 dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện.
5/ Cục Thuế Đắk Lắk thực hiện các giải pháp hoàn thành dự toán thu ngân sách.
6/ Đắk Lắk xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.
7/ Đắk Lắk thu hoạch 10.700 ha cây trồng vụ Đông Xuân.
8/ Đắk Lắk có 4.630 ha cây trồng bị thiếu nước tưới.
9/ Đắk Lắk sẽ tái canh gần 7.000 ha cà phê trong năm 2019.
10/ 27% số trang trại tại Đắk Lắk được cấp giấy chứng nhận.
11/ Đắk Lắk cơ bản kiểm soát dịch lở mồm long móng trên đàn heo.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/4/2019
Trang 1 trong tổng số 160