Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2021
Ngày cập nhật : 04-04-2021

1. Huyện Ea Hleo tọa đàm kỷ niệm 41 năm ngày thành lập huyện 3/4/1980-3/4/2021.
2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản.
3. Đắk Lắk triển khai phương án ứng phó thiên tai năm 2021.
4. Tăng cường kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cho trẻ em.
5. Huyện Ea Kar đưa nghị quyết vào cuộc sống.
6. Tin thế giới.
7. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2021
Trang 1 trong tổng số 65