Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/1/2021
Ngày cập nhật : 12-01-2021

1. Họp ban tổ chức cuộc vận động hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh.
2. Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3. Họp báo định kỳ tháng 12-2020.
4. Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12-2020.
5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
6. Nông dân gieo trồng được 13.200ha cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021.
7. Đắk Lắk thu hoạch trên 46.000ha cây trồng vụ Thu Đông 2020.
8. Toàn tỉnh còn 11 xã, phường, thị trấn dịch tả heo Châu Phi chưa qua 21 ngày.
9. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản năm 2020 đạt hơn 25.000 tấn.
10. Đắk Lắk chú trọng phát triển cà phê bền vững.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2020
Trang 1 trong tổng số 61