Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2021
Ngày cập nhật : 10-01-2021

1. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
2. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021.
3. Năm 2020, Đắk Lắk có 1.560 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.
4. Đắk Lắk dự kiến đưa hơn 1.200 người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
5. Năm 2020 ngành thuế Đắk Lắk vượt khó hoàn thành mục tiêu kép.
6. Tin thế giới.
7. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/12/2020
Trang 1 trong tổng số 61