Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2020
Ngày cập nhật : 27-11-2020

1. UBND tỉnh Đắk Lắ k ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.  
2. Đoàn  ĐBQH tỉnh Đắk Lắk trao nhà tình nghĩa tại thị xã Buôn Hồ.    
3. Hội nghị thẩm định hồ sơ công nhận TP Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.    
4. Chi trả trên 358 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
5. Đôn đốc kê khai thuế bằng phương thức điện tử.
6. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên triển khai kỹ thuật mới trong điều trị nhồi mãu não.     
7. Xây dựng Nông thôn mới: Những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.    
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2020
Chương trình thời sự 11h430ngày 18/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2020
Trang 1 trong tổng số 61