Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2020
Ngày cập nhật : 20-10-2020

1. Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
2. Hội nghị trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
4. Khi phụ nữ làm khoa học.
5. Nông dân Đắk Lắk thu hoạch gần 128.000ha cây trồng vị hè thu.
6. Toàn tỉnh gieo trồng trên 37.000ha cây trồng vụ Thu đông 2020.
7. Phát triển chăn nuôi trên cơ sở đảm bảo an toàn dịch bệnh.
8. Bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ.
9. Sản phẩm OCOP, hướng phát triển bền vững cho nông dân.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2020
Trang 1 trong tổng số 59