Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2020
Ngày cập nhật : 17-10-2020

1. Hội nghị Công bố quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác cán bộ.
2. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
3. Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ phát động Chương trình kích cầu du lịch Đắk Lắk – điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên.
4. Đắk Lắk thu hút 318 dự án đầu tư, với tổng số vốn trên 30.880 tỷ đồng.  
5. Lùi thời gian tổ chức phiên chợ hàng Việt do ảnh hưởng của thời tiết.  
6. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền trung.
7. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2020
Trang 1 trong tổng số 70