Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2020
Ngày cập nhật : 15-10-2020

1. Ngày làm việc thức 2 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Đồng bào các dân tộc thiểu số tin tưởng vào các quyết sách tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.
3. Tuổi trẻ TP Buôn Ma Thuột hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.
4. Niềm tin và kỳ vọng của nhân dân huyện Cư Kuin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.
5. Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2020.
6. Khởi nghiệp: Đắk Lắk với phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
7. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2020
Trang 1 trong tổng số 57