Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2020
Ngày cập nhật : 14-10-2020

1. Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
2. UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
3. Đắk Lắk chi hỗ trợ cho gần 417.000 người bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
4. Giá trị thời sự từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng.
5. Đảm bảo an ninh biên giới trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.
6. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
7. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2020
Trang 1 trong tổng số 57