Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2020
Ngày cập nhật : 27-09-2020

1. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với đoàn Đại sứ quán Hà Lan và Đan Mạch.
2. Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.
3. Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực triển khai Nghị quyết số 06/2019 của HĐND tỉnh Đắk Lắk.
4. Mỗi năm có khoảng 4.000 ca bị chó dại cắn phải đến các cơ sở y tế để tiêm phòng.
5. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đắk Lắk chuẩn bị tốt cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
6. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2020
Trang 1 trong tổng số 57