Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/7/2020
Ngày cập nhật : 30-07-2020

1/ Đắk Lắk khẩn trương các biện pháp phòng chống Covid-19.
2/ Công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh.
3/ Hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh: Huyện Kr ông Năng ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong cải cách thủ tục hành chính.
4/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/7/2020
Trang 1 trong tổng số 53