Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/6/2020
Ngày cập nhật : 01-06-2020

1. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản.
2. Tăng cường đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học.
3. Thành phố Buôn Ma Thuột hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.
4. Giá xăng, dầu tiếp tục tăng.
5. Giá heo hơi vẫn ở mức cao.
6. Giá cà phê tiếp tục giảm.
7. Giá tiêu tăng mạnh.
8. Thị trường du lịch Đắk Lắk khởi động trở lại sau dịch COVID-19.
9. Người Bí thư chi bộ làm theo lời Bác.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2020
Trang 1 trong tổng số 52