Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/4/2020
Ngày cập nhật : 10-04-2020

1. Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.
2. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà các hộ gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
3. Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.
4. Tạo điều kiện cho người dân thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo trong thời gian giãn cách toàn xã hội.
5. Các ngân hàng giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.
6. Cộng đồng chung tay phòng chống dịch Covid 19.
7. Huyện Ea Kar hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.
8. Xây dựng nông thôn mới: Huyện Krông Ana sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới    .
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2020
Trang 1 trong tổng số 50