Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/1/2020
Ngày cập nhật : 11-01-2020

1. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm.
2. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020.
3. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm các cơ quan, đơn vị nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020.
4. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm các đơn vị, cá nhân tại huyện Krông Bông nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý.
5. Năm 2019: ngành thuế cấp 1.656 mã số thuế cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế.
6. Giai đoạn 2017-2019: Các HTX được vay hơn 20 tỷ đồng phục vụ sản xuất kinh doanh.
7. Huyện Krông Pắc, đơn vị điển hình trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
8. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/12/2019
Trang 1 trong tổng số 52