Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2019
Ngày cập nhật : 14-11-2019

1/ Họp Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.
2/ Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện BHXH và BHYT.
3/ Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức hội chợ nông nghiệp và sản phẩm Ocop khu vực Tây Nguyên và tại tỉnh Đắk Lắk.
4/ Tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát tái đàn trong chăn nuôi lợn.
5/ Phát triển kinh tế từ nuôi dê thương phẩm.
6/ Công trình cấp nước sinh hoạt tiền tỷ bị bỏ hoang.
7/ Khởi nghiệp: Cô giáo bị bệnh tim khởi nghiệp bằng dịch vụ dọn vệ sinh tại nhà.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2019
Trang 1 trong tổng số 52