Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/8/2019
Ngày cập nhật : 20-08-2019

1. Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
3. Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019.
4. Lữ đoàn đặc công 198 đón nhận Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì.
5. Không sử dụng các vật dụng bằng nhựa dùng một lần trong công sở và các hội nghị.
6. Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách.
7. Đắk Lắk tiêu hủy hơn 715 tấn heo bị bệnh.
8. Hơn 1.000 ha lúa ở huyện MĐrắk bị ảnh hưởng do hạn hán.
9. Nông dân Đắk Lắk tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè thu 2019.
10. Lợi ích từ liên kết nuôi chung, bán chung trong chăn nuôi gà.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2019
Trang 1 trong tổng số 43