Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/7/2019
Ngày cập nhật : 11-07-2019

1. Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
2. Bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX.
3. Giao ban công tác xây dựng Đảng quý II/2019.
4. Huyện Krông Pắc sẽ xây dựng 400 héc ta sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGap.
5. Hiệu quả từ mô hình phụ nữ nói không với tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.
6. Huyện Krông Năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính.
7. Phụ nữ thành phố Buôn Ma Thuột với phong trào khởi nghiệp.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/5/2019
Trang 2 trong tổng số 42