Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/7/2019
Ngày cập nhật : 09-07-2019

1. Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá IX.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019.
3. Lễ xuất quân chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2019.
4. Tỉnh Đắk Lắk ban hành bộ tiêu chí tạm thời xếp hạng sản phẩm chủ lực.
5. Đắk Lắk có hơn 430 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh phân bón.
6. Phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng gặp nhiều khó khăn.
7. Đắk Lắk gieo trồng gần 186.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2019.
8. Tái canh được 2.300 ha cà phê.
9. Hiệu quả các mô hình sinh kế cộng đồng trong phát triển thủy sản tại Đắk Lắk.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/6/2019
Trang 1 trong tổng số 39