Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/7/2019
Ngày cập nhật : 08-07-2019

1. Tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách hơn 3.270 tỷ đồng.
2. Giá trị sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk đạt 5.980 tỷ đồng.
3. Dư nợ cho vay nền kinh tế của Đắk Lắk đạt 96.000 tỷ đồng.
4. Đắk Lắk có 17 nhà đầu tư khảo sát, lập dự án điện mặt trời.
5. Điện lực Cư Mgar nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn lưới điện.
6. Giá vàng trong nước giảm.
7. Giá cà phê giảm.
8. Giá hồ tiêu trong tuần ổn định.
9. Giá xăng dầu tăng.
10. Sản phẩm an toàn được người tiêu dùng lựa chọn.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/6/2019
Trang 1 trong tổng số 39