Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25


Thông báo
Thông báo Liên hoan Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk lần thứ XI năm 2020
Ngày cập nhật : 07-03-2020

DANH SÁCH NHẬN GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐÀI PT&TH ĐẮK LẮK LIÊN HOAN PHÁT THANH,TRUYỀN HÌNH LẦN THỨ XI - NĂM 2020
1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Ea HLeo
2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Krông Ana
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Ea Súp
4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Krông Búk
5. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk
6. Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đắk Lắk

 

 

 

 

 

 

Thông báo về Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII năm 2017
Thông báo

Thông báo