Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thông báo
Thông báo về Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII năm 2017
Ngày cập nhật : 05-05-2017

THÔNG BÁO SỐ 2

Về Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII năm 2017

 

1- Nội dung trong Thông báo số 1 đã gửi đến các Đài và các đơn vị tham gia Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII tháng 6 năm 2017, nay có một số bổ sung và lưu ý như sau:

          Mục 7 của phần II: Chương trình PT, TH tiếng dân tộc thiểu số.

          Các Chương trình tiếng dân tộc thiểu số phải có văn bản lời bình bằng tiếng Việt để tạo điều kiện cho Ban giám khảo thẩm định tác phẩm đầy đủ hơn.

Phần IV: Các qui định về kỹ thuật

Mỗi tác phẩm ghi vào 1 đĩa/USB trước khi nộp cho Ban tổ chức.

Đối với tác phẩm PT: Ghi vào đĩa DVD/USB (Xuất File định dạng: “.wav”)

Đối với tác phẩm TH: Ghi vào đĩa DVD/USB (Xuất file định dạng:.avi” AVI – PAL (4x3, 720x576; Xuất file định dạng:. M2p” M2p - PAL (4x3, 720x576; Xuất đĩa DVD chuẩn file VOBMPEG2_DVD_PAL(VOB) PAL (4x3, 720x576)

          Mọi thủ tục và qui chế vẫn giữ nguyên nội dung ở Thông báo số 1.

2-Về thời gian đăng ký và gửi tác phẩm tham gia Liên hoan:

          - Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lăk lần thứ VIII tháng 6 năm 2017 xin gửi các Đài, các đơn vị tham gia Liên hoan mẫu Phiếu đăng ký. Đề nghị các Đài, các đơn vị tham gia Liên hoan ghi đầy đủ vào Phiếu đăng ký và gửi về Ban tổ chức chậm nhất là ngày 06/6/2017 theo địa chỉ :

          + Văn Phòng Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

          Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

          Điện thoại: 05003813065 - Email:  vanphongdrt@gmail.com

- Đĩa/USB chương trình dự thi các thể loại đề nghị gửi về Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk trước ngày 12/6/2016 theo địa chỉ:

          + Văn Phòng Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

          Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

          ĐT: 05003813065 - DĐ: 0983026948 (Ông Lê Văn Thế - Phó Chánh Văn phòng)

          Ngoài bì đề nghị ghi rõ: Đĩa/USB dự thi Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lăk lần thứ VIII tháng 6 năm 2017.

          Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII đang đến gần, Ban tổ chức rất mong các đơn vị tham gia Liên hoan tích cực chuẩn bị để Liên hoan đạt kết quả tốt./.


Thông báo

Thông báo