Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thông báo
DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM NHẬN GIẢI THƯỞNG LIÊN HOAN PT-TH TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ VII NĂM 2016
Ngày cập nhật : 22-06-2016

 

 

TÁC PHẨM TRUYỀN HÌNH

TT

Tên tác phẩm

Tác giả

Đơn vị

Giải thưởng

I

Chương trình Tổng

hợp tiếng phổ thông

     

1

Chương trình tổng hợp

tiếng phổ thông - Sở Văn hóa

Sở văn hóa

Sở Văn hóa

1

2

Chương trình tổng hợp

tiếng phổ thông - Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Y tế

2

3

Chương trình tổng hợp

tiếng phổ thông - Đài TP.BMT

Ban biên tập

Đài PT TP.BMT

3

         

II

Chương trình tổng

hợp tiếng dân tộc

     

1

Chương trình tổng hợp

tiếng Ê đê - Đài MDrắk

Đài TT-TH MDrắk

Đài TT-TH MDrắk

1

2

Chương trình tổng hợp

tiếng Ê đê - Đài Krông Năng

Đài TT-THKrông Năng

Đài TT-TH Krông Năng

2

3

Chương trình tổng hợp

tiếng Ê đê - Đài Krông Pắc

Thành Tân - H Sương

Đài TT-TH Krông Pắc

3

         

III

Phóng sự ngắn

     

1

Cuộc sống bên dòng

sông chết

Thanh Nga

Đài TT-TH Buôn Đôn

1

2

Lãng phí….từ một dự án !

Xuân Hùng

Đài PT TP.BMT

2

3

Đừng để lãng phí nhà

văn hóa cộng đồng

T.Hiến, T.Minh,

S.Đức

Công an tỉnh

3

         

IV

Phim tài liệu

     

1

Cà phê… Đắng

T. Cường, L. Thành

Phòng Thời sự

2

2

Bảo tồn không gian

văn hóa cồng chiêng

tỉnh Đắk Lắk

Thu Hương, Công Việt

Phòng VNTT

3

3

Xứng danh đơn vị Anh

hùng vũ trang nhân dân

Phan Diệm

Bộ CHQS tỉnh

3

V

Phóng sự

     

1

Chiếc bẫy đa cấp

T.Hường, Q.Huy,

Y Ngoan

Phòng Chương trình

1

2

Ảo vọng

T.Hiến, T.Tính, V.Diệm

Công an tỉnh

2

3

Văn hóa Tây Nguyên như

mạch nguồn vẫn chảy

X.Thắng, Q.Hào, L.Bình

Sở Văn hóa

3

         

VI

Phỏng vấn

     

1

Nhân giống thành

công loài thủy tùng

X. Hương, V.Ổn,

Đ.Cảnh

Phòng Thời sự

1

2

Tìm đường gỡ khó

cho bóng đá Đắk Lắk

A.Tuấn, L.Nguyên, C.Việt

Phòng VN-TT

2

3

Phỏng vấn Ông Huỳnh

Quốc Thích về quản lý

chất lượng cây giống tại

các cơ sở SXKD trên địa

bàn

Minh Trang

Phòng Chuyên mục

3

         

VII

Gương người tốt

việc tốt

     
 

Ấm lòng những bữa ăn từ

thiện cho bệnh nhân nghèo

Mỹ Sự, Thu Nguyệt

Đài TT-TH MDrắk

1

1

Người cán bộ an ninh

của buôn làng

Trọng Hiến , Trọng Tính

Công an tỉnh

2

4

Người truyền lửa cho

phong trào xây dựng nông

thôn mới ở xã Ea Ô huyện

Ea Kar

Ngọc Anh

Đài TT-TH Ea Kar

3

 

 

TÁC PHẨM PHÁT THANH

TT

Tên tác phẩm

Tác giả

Đơn vị

Giải thưởng

I

Chương trình

Tổng hợp tiếng Kinh

     

1

Chương trình PT tiếng kinh

tổng hợp - Đài TT-TH Cư Kuin

Mỹ Hằng

Đài TT

Cư Kuin

1

2

Chương trình PT tiếng Kinh

tổng hợp - Đài TT-TH MDrắk

Đài TT-TH MDrắk

Đài TT-TH MDrắk

2

3

Chương trình PT tiếng Kinh

tổng hợp - Sở Y tế

Tập thể Sở Y tế

Sở Y tế

3

         

II

Chương trình phát thanh

tiếng Ê đê, M Nông

     

1

Chương trình phát thanh

tiếng Ê đê - Đài TT-TH Cư Kuin

Quỳnh Liên

Đài TT Cư Kuin

1

2

Chương trình phát thanh

tiếng Ê đê - Đài TT-TH MDrắk

Đài TT-TH MDrắk

Đài TT-TH MDrắk

2

3

Chương trình phát thanh

tiếng M Nông - Đài TT-TH Lắk

H Yur Je

Đài TT Lắk

3

         

III

Phóng sự ngắn

     

1

Bao giờ huyện Cư Kuin có

khu giết mổ tập trung

Quỳnh Liên

Đài TT Cư Kuin

1

2

Nồi cháo dinh dưỡng cho

trẻ em đồng bào DTTS xã

Cư Pui

Phúc Trình,

Công Can

Đài TT Krông Bông

2

3

Tiếng kêu cứu của 1 di

tích quốc gia

Văn Tân

Đài TT Ea Sup

3

         

IV

Phóng sự

     

1

Sức sống truyện Kiều

trong lòng người Việt

T.Hương, C.Việt

Phòng

VN-TT

1

2

Cảnh báo nguy cơ trục

lợi từ trẻ em

Hoàng Anh

Phòng chuyên mục

2

3

Đời phu giếng

Tường Vy

Phòng

Thời sự

3

         

V

Phỏng vấn

     

1

Mặt hàng hải sản trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk an toàn?

K.Oanh, T.Hằng,

L.Nguyên

Phòng Chương trình

1

2

Trường THCS Ea Tu mang

lại niềm tự hào cho bóng

đá học đường Đắk Lắk

Anh Tuấn

Phòng

VN-TT

2

3

Giải pháp nào ngăn chặn

trẻ đuối nước

Xuân Hòa

Phòng Chuyên mục

3

         
         

VI

Gương người tốt việc tốt

     

1

Bí thư đoàn xã hơn 20 lần

hiến máu cứu người

Quốc An

Đài TT-TH Buôn Đôn

1

2

Bớt tiền trợ cấp bệnh binh

hỗ trợ gạo cho người nghèo

Trung Dũng

Đài TT Cư Mgar

2

3

Huyện Krông Bông kết

nối những tấm lòng

Thành Lam,

Phúc Trình

Đài TT Krông Bông

3

         

VII

Câu chuyện truyền thanh

     

1

Làm giàu

Công Việt

Phòng

VN-TT

1

2

Mầm xanh trên cao nguyên

Thanh Nhàn

Phòng Chuyên mục

2

3

Cả nhà đi đám cưới

Dịu Hương

Đài PT TP.BMT

3

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN GIẤY KHEN LIÊN HOAN PT-TH TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ VII NĂM 2016

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Buôn Hồ.
2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Krông Ana.
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Krông Buk.
4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Ea H Leo.
5. Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
6. Phòng Chương trình Tiếng dân tộc, Đài PT &TH Đắk Lắk.

 


Thông báo