Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thông báo
Thông báo
Ngày cập nhật : 08-03-2016

THÔNG BÁO
Liên hoan Phát thanh,Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2016

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016), Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tổ chức Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2016. Liên hoan là dịp để những người làm Phát thanh-Truyền hình trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi học hỏi lẫn nhau, nâng cao nghiệp vụ và chọn ra những chương trình, tác phẩm Phát thanh, Truyền hình xuất sắc nhất để trao giải và phát sóng phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời thông qua Liên hoan Ban tổ chức sẽ chọn những tác phẩm hay, xuất sắc gửi tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 vào tháng 12-2016.
Để chuẩn bị tốt cho Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2016, Ban tổ chức thông báo một số Qui định để các đơn vị tham gia chủ động thực hiện.


I - MỘT SỐ GỢI Ý VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỂ HIỆN
Các tác phẩm dự thi cần bám sát chủ trương tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phản ánh sâu sắc và sinh động các thành tựu trong các lĩnh vực chính tri, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh sau 41 năm giải phóng. Phản ánh các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…
Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đăk Lăk lần thứ VII tiếp tục khuyến khích cách thể hiện mới, sáng tạo, hấp dẫn, những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới trong thực tế sinh động ở các địa phương, đơn vị.


II - CÁC THỂ LOẠI THAM DỰ LIÊN HOAN PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ VII - 2016
1/ Phóng sự ngắn (Chỉ dành cho Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có chương trình, chuyên mục phát định kỳ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, các phòng nội dung của Đài tỉnh không tham gia)
Mỗi đơn vị tham dự 2 phóng sự ngắn (1 cho phát thanh, 1 cho truyền hình, nhưng 2 phóng sự ngắn không được trùng nội dung), mỗi phóng sự ngắn không quá 5 phút.
2/ Phóng sự (Tất cả các đơn vị đều được tham gia)
Mỗi đơn vị tham gia 2 phóng sự (1 cho phát thanh, 1 cho truyền hình, 2 phóng sự không được trùng nội dung), mỗi phóng sự không quá 15 phút.
3/ Phỏng vấn (Tất cả các đơn vị đều được tham gia)
Mỗi đơn vị tham gia 2 phỏng vấn (1 cho phát thanh, 1 cho truyền hình, 2 phỏng vấn không trùng nội dung), mỗi phỏng vấn không quá 5 phút.
4/ Gương Người tốt, việc tốt (Chỉ dành cho Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có chương trình, chuyên mục phát định kỳ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, các phòng nội dung của Đài tỉnh không tham gia)
Mỗi đơn vị tham gia 2 tác phẩm (1 cho phát thanh, 1 cho truyền hình, không trùng nội dung giữa phát thanh và truyền hình), mỗi gương Người tốt, Việc tốt không quá 7 phút
5/ Phim tài liệu (Tất cả các đơn vị đều được tham gia)
Mỗi đơn vị tham gia không quá 2 tác phẩm, mỗi tác phẩm thời lượng không quá 30 phút
6/ Câu chuyện truyền thanh (Tất cả các đơn vị đều được tham gia)
Mỗi đơn vị tham gia 1 tác phẩm, mỗi tác phẩm thời lượng không quá 15 phút
7/ Chương trình phát thanh, truyền hình tiếng phổ thông (Chỉ dành cho Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có chương trình, chuyên mục phát định kỳ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, các phòng nội dung của Đài tỉnh không tham gia)
Mỗi đơn vị tham gia 2 chương trình (1 chương trình phát thanh tổng hợp, 1 chương trình truyền hình tổng hợp, nhưng 2 chương trình không trùng nội dung). Thời lượng mỗi chương trình 15 phút tính từ đầu hình hiệu (đối với chương trình truyền hình); tính từ đầu nhạc hiệu (đối với chương trình phát thanh). Kết cấu chương trình gồm: phát thanh viên giới thiệu, tin, phóng sự…
8/ Chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số (Chỉ dành cho Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có chương trình, chuyên mục phát định kỳ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, các phòng nội dung của Đài tỉnh không tham gia)
Mỗi đơn vị tham gia 2 chương trình tổng hợp tiếng Ê Đê hoặc M’Nông (1 cho phát thanh, 1 cho truyền hình, nhưng 2 chương trình không trùng nội dung). Thời lượng mỗi chương trình 15 phút tính từ đầu hình hiệu (đối với chương trình truyền hình); tính từ đầu nhạc hiệu (đối với chương trình phát thanh). Kết cấu chương trình gồm: phát thanh viên giới thiệu, tin, phóng sự…
* Lưu ý:
- Các tác phẩm tham dự Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn tỉnh lần thứ VII năm 2016 là những tác phẩm đã sản xuất phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Đài Truyền thanh- Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, từ tháng 6-2015 đến thời điểm Liên hoan, hoặc sản xuất mới. Các tác phẩm đã tham dự các cuộc liên hoan của trung ương và của tỉnh không tham dự Liên hoan lần này.
- Các đơn vị không nhất thiết phải tham gia tất cả các thể loại.


III - CÁC ĐƠN VỊ DỰ LIÊN HOAN PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ VII-2016
Mỗi Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, thị xã, thành phố, mỗi phòng khối nội dung thuộc Đài tỉnh, các đơn vị có chương trình, chuyên mục phát định kỳ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk là một đơn vị tham gia Liên hoan Phát thanh, Truyền hình.


IV - CÁC QUI ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
- Mỗi tác phẩm ghi vào 1 đĩa/USB trước khi nộp cho Ban tổ chức.
- Đối với tác phẩm Phát thanh: Ghi vào đĩa DVD/USB (Xuất File định dạng: “.wav”)
- Đối với tác phẩm Truyền hình: Ghi vào đĩa DVD/USB (Xuất file định dạng: “.avi” AVI – PAL (4x3, 720x576; Xuất file định dạng: “. M2p” M2p - PAL (4x3, 720x576; Xuất đĩa DVD chuẩn file VOB MPEG2_DVD_PAL(VOB) PAL (4x3, 720x576)
- Số lượng và thời lượng các tác phẩm, chương trình dự thi phải được thực hiện chặt chẽ.
- Nếu quá số lượng và thời lượng quy định, Ban tổ chức sẽ loại bỏ.
- Các đơn vị tham dự Liên hoan không có phòng dựng, phòng thu đăng ký với Ban tổ chức để bố trí thời gian dựng hình và thu tiếng tại Đài tỉnh.
Trên đây là Thông báo số 1 về Liên hoan Phát thanh,Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII-2016. Đề nghị các đơn vị dự thi nghiên cứu và phổ biến nội dung thông báo tại đơn vị mình. Các thông báo sau sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn.
Mong các đơn vị chọn và sản xuất nhiều tác phẩm tốt mang về dự Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII-2016./.