Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Dân số và phát triển
Dân số và phát triển ngày 22/8/2018
Ngày cập nhật : 23-08-2018

1. Ghi nhận buổi nói chuyện chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
2. Đẩy mạnh truyền thông về sàng lọc trước sinh và sơ sinh.
3. Những gia đình hạnh phúc không sinh con thứ 3.


Dân số và phát triển ngày 25/7/2018
Dân số và phát triển ngày 27/6/2018
Dân số và phát triển ngày 23/5/2018
Dân số và phát triển ngày 25/4/2018
Dân số và phát triển ngày 28/3/2018
Dân số và phát triển ngày 28/2/2018
Dân số và phát triển ngày 24/1/2018
Dân số và phát triển ngày 27/12/2017
Dân số và phát triển ngày 22/11/2017
Dân số và phát triển ngày 25/10/2017
Dân số và phát triển ngày 27/9/2017
Dân số và phát triển ngày 23/8/2017
Dân số và phát triển ngày 26/7/2017
Dân số và phát triển ngày 28/6/2017
Dân số và phát triển ngày 24/5/2017
Dân số và phát triển ngày 26/4/2017
Dân số và phát triển ngày 22/3/2017
Dân số và phát triển ngày 22/2/2017
Dân số và phát triển ngày 25/1/2017
Dân số và phát triển ngày 28/12/2016
Dân số và phát triển ngày 23/11/2016
Trang 1 trong tổng số 3