Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Văn hóa - du lịch Đắk Lắk
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 18/1/2019
Ngày cập nhật : 19-01-2019

1. Ban chỉ đạo phát triển du lịch tổng kết hoạt động năm 2018.
2. Câu lạc bộ dưỡng sinh tổng kết một năm hoạt động.
3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm tốt công tác thanh tra năm 2018.
4. Xã Ea Phê huyện Krông Pắk tổ chức hội thi Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.
5. Phục dựng nghi lễ lên nhà mới của người Ê Đê.


Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 4/1/2019
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 21/12/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 7/12/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 16/11/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 2/11/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 19/10/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 5/10/2018
Văn hóa - Du lịch ngày 21/9/2018
Văn hóa - du lịch Đắk Lắk ngày 7/9/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 17/8/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 3/8/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 20/7/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 6/7/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 15/6/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 1/6/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 18/5/2018
Văn hóa - du lịch Đắk Lắk ngày 4/5/2018
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 20/4/2018
Văn hóa - du lịch Đắk Lắk ngày 6/4/2018
Văn hóa - du lịch Đắk Lắk ngày 16/3/2018
Văn hóa - du lịch Đắk Lắk ngày 2/3/2018
Trang 1 trong tổng số 5