Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 12/1/2021
Ngày cập nhật : 12-01-2021

1/ Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS năm học 2020-2021.
2/ Tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa
bàn tỉnh Đắk Lắk.
3/ Phấn đấu hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho trên 1,5 triệu công dân đủ điều kiện trước ngày 1-7-2021.
4/ Năng suất cà phê Đắk Lắk vượt trội từ chương trình tái canh.
5/ Cứu sống cháu bé bị cha chém 3 nháo dao vào mặt.
6/ Người dân chưa hiểu đúng về thông tuyến BHYT nội trú tuyến tỉnh.
7/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 11/1/2021
Bản tin sáng ngày 10/1/2021
Bản tin sáng ngày 9/1/2021
Bản tin sáng ngày 8/1/2021
Bản tin sáng ngày 7/1/2021
Bản tin sáng ngày 6/1/2021
Bản tin sáng ngày 5/1/2021
Bản tin sáng ngày 4/1/2021
Bản tin sáng ngày 3/1/2021
Bản tin sáng ngày 2/1/2021
Bản tin sáng ngày 1/1/2021
Bản tin sáng ngày 31/12/2020
Bản tin sáng ngày 30/12/2020
Bản tin sáng ngày 29/12/2020
Bản tin sáng ngày 28/12/2020
Bản tin sáng ngày 27/12/2020
Bản tin sáng ngày 26/12/2020
Bản tin sáng ngày 25/12/2020
Bản tin sáng ngày 24/12/2020
Bản tin sáng ngày 23/12/2020
Bản tin sáng ngày 22/12/2020
Trang 1 trong tổng số 123