Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 11/1/2021
Ngày cập nhật : 11-01-2021

1. Đại học Luật Hà Nội – Phân hiệu Đắk Lắk khai giảng lớp cao học.
2. Xe khách chở gần 2.000 gói thuốc lá lậu.
3. Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở cơ sở y tế.
4. Đắk Lắk có 1.952.000 nghìn thuê bao điện thoại.
5. Giai đoạn 2021-2025 ngành điện Đắk Lắk dự kiến đầu tư hạ tầng điện trên 99,2 tỷ đồng.
6. Xử lý nghiêm xe khách vi phạm trong dịp tết nguyên đán 2021.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 10/1/2021
Bản tin sáng ngày 9/1/2021
Bản tin sáng ngày 8/1/2021
Bản tin sáng ngày 7/1/2021
Bản tin sáng ngày 6/1/2021
Bản tin sáng ngày 5/1/2021
Bản tin sáng ngày 4/1/2021
Bản tin sáng ngày 3/1/2021
Bản tin sáng ngày 2/1/2021
Bản tin sáng ngày 1/1/2021
Bản tin sáng ngày 31/12/2020
Bản tin sáng ngày 30/12/2020
Bản tin sáng ngày 29/12/2020
Bản tin sáng ngày 28/12/2020
Bản tin sáng ngày 27/12/2020
Bản tin sáng ngày 26/12/2020
Bản tin sáng ngày 25/12/2020
Bản tin sáng ngày 24/12/2020
Bản tin sáng ngày 23/12/2020
Bản tin sáng ngày 22/12/2020
Bản tin sáng ngày 21/12/2020
Trang 1 trong tổng số 123