Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 1/6/2020
Ngày cập nhật : 01-06-2020

1. Hội chữ thập đỏ Đắk Lắk vận động hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.
2. Hơn 3 tỷ đồng thực hiện kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày tại bảo tàng Đắk Lắk.
3. Thị xã Buôn Hồ đạt 91/95 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
4. Huyện Lắk liên kết sản xuất khoai lang.
5. Phát triển cây Mắc Ca - cần cẩn trọn từ khâu chọn giống.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 31/5/2020
Bản tin sáng ngày 30/5/2020
Bản tin sáng ngày 29/5/2020
Bản tin sáng ngày 28/5/2020
Bản tin sáng ngày 27/5/2020
Bản tin sáng ngày 26/5/2020
Bản tin sáng ngày 25/5/2020
Bản tin sáng ngày 24/5/2020
Bản tin sáng ngày 23/5/2020
Bản tin sáng ngày 22/5/2020
Bản tin sáng ngày 21/5/2020
Bản tin sáng ngày 20/5/2020
Bản tin sáng ngày 19/5/2020
Bản tin sáng ngày 18/5/2020
Bản tin sáng ngày 17/5/2020
Bản tin sáng ngày 16/5/2020
Bản tin sáng ngày 15/5/2020
Bản tin sáng ngày 14/5/2020
Bản tin sáng ngày 13/5/2020
Bản tin sáng ngày 12/5/2020
Bản tin sáng ngày 11/5/2020
Trang 1 trong tổng số 114