Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 14/2/2020
Ngày cập nhật : 14-02-2020

1. Huyện Cư Mgar học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.
2. Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19.
3. Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng đến mục tiêu "5 tại chỗ".
4. Năm 2020 ngành Thuế Đắk Lắk phấn đấu tỷ lệ tổng nợ thuế/tổng thu thuế, phí đạt dưới 5%.
5. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
6. Các trường học ở Buôn Đôn chủ động phòng chống dịch Covid-19.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 13/2/2020
Bản tin sáng ngày 12/2/2020
Bản tin sáng ngày 11/2/2020
Bản tin sáng ngày 10/2/2020
Bản tin sáng ngày 9/2/2020
Bản tin sáng ngày 8/2/2020
Bản tin sáng ngày 7/2/2020
Bản tin sáng ngày 6/2/2020
Bản tin sáng ngày 5/2/2020
Bản tin sáng ngày 4/2/2020
Bản tin sáng ngày 3/2/2020
Bản tin sáng ngày 2/2/2020
Bản tin sáng ngày 1/2/2020
Bản tin sáng ngày 31/1/2020
Bản tin sáng ngày 30/1/2020
Bản tin sáng ngày 29/1/2020
Bản tin sáng ngày 28/1/2020
Bản tin sáng ngày 27/1/2020
Bản tin sáng ngày 26/1/2020
Bản tin sáng ngày 25/1/2020
Bản tin sáng ngày 24/1/2020
Trang 1 trong tổng số 117