Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 14/1/2020
Ngày cập nhật : 14-01-2020

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
2. Huyện Ea HLeo đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
3. Huyện Cư Kuin đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
4. Chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân kết nối”.
5. Tặng quà tết cho người nghèo.
6. Huyện Cư Mgar nỗ lực đưa bảo hiểm y tế đến với người dân.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 13/1/2020
Bản tin sáng ngày 12/1/2020
Bản tin sáng ngày 11/1/2020
Bản tin sáng ngày 10/1/2020
Bản tin sáng ngày 9/1/2020
Bản tin sáng ngày 8/1/2020
Bản tin sáng ngày 7/1/2020
Bản tin sáng ngày 6/1/2020
Bản tin sáng ngày 5/1/2020
Bản tin sáng ngày 4/1/2020
Bản tin sáng ngày 3/1/2020
Bản tin sáng ngày 2/1/2020
Bản tin sáng ngày 1/1/2020
Bản tin sáng ngày 31/12/2019
Bản tin sáng ngày 30/12/2019
Bản tin sáng ngày 29/12/2019
Bản tin sáng ngày 28/12/2019
Bản tin sáng ngày 27/12/2019
Bản tin sáng ngày 26/12/2019
Bản tin sáng ngày 25/12/2019
Bản tin sáng ngày 24/12/2019
Trang 1 trong tổng số 114