Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 20/8/2019
Ngày cập nhật : 20-08-2019

1.Trao vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo các xã biên giới.
2. Trao nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong.
3. Khám sàng lọc miễn phí và hỗ trợ phẫu thuật các bệnh về mắt cho trẻ em Đắk Lắk.
4. Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thu thập – đánh giá Nước sạch nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5. Từ đầu năm 2019 đến nay toàn tỉnh đã có 445 trường hợp mắc sốt rét.
6. Dịch tả heo Châu Phi ngày càng diễn biến phức tạp.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 19/8/2019
Bản tin sáng ngày 18/8/2019
Bản tin sáng ngày 17/8/2019
Bản tin sáng ngày 16/8/2019
Bản tin sáng ngày 15/8/2019
Bản tin sáng ngày 14/8/2019
Bản tin sáng ngày 13/8/2019
Bản tin sáng ngày 12/8/2019
Bản tin sáng ngày 11/8/2019
Bản tin sáng ngày 10/8/2019
Bản tin sáng ngày 9/8/2019
Bản tin sáng ngày 8/8/2019
Bản tin sáng ngày 7/8/2019
Bản tin sáng ngày 6/8/2019
Bản tin sáng ngày 5/8/2019
Bản tin sáng ngày 4/8/2019
Bản tin sáng ngày 3/8/2019
Bản tin sáng ngày 2/8/2019
Bản tin sáng ngày 1/8/2019
Bản tin sáng ngày 31/7/2019
Bản tin sáng ngày 30/7/2019
Trang 1 trong tổng số 105