Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 17/7/2019
Ngày cập nhật : 17-07-2019

1. Khai giảng 24 lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em ở huyện Ea Kar.
2. Cấp 834 mã số thuế cho người nộp thuế.
3. 6 tháng đầu năm 2019 Ngân hàng Chính sách xã hội Đắk Lắk cho vay gần 1.000 tỷ đồng.
4. TP Buôn Ma Thuột có khoảng 200 ha rau được sản xuất theo hướng an toàn, có chứng nhận VietGap.
5. Đắk Lắk phân đấu đến năm học 2024-2025 hoàn thành chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
6. Huyện Ea Súp tích cực phòng chống dịch tả heo Châu Phi.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 16/7/2019
Bản tin sáng ngày 15/7/2019
Bản tin sáng ngày 14/7/2019
Bản tin sáng ngày 13/7/2019
Bản tin sáng ngày 12/7/2019
Bản tin sáng ngày 11/7/2019
Bản tin sáng ngày 10/7/2019
Bản tin sáng ngày 9/7/2019
Bản tin sáng ngày 8/7/2019
Bản tin sáng ngày 7/7/2019
Bản tin sáng ngày 6/7/2019
Bản tin sáng ngày 5/7/2019
Bản tin sáng ngày 4/7/2019
Bản tin sáng ngày 3/7/2019
Bản tin sáng ngày 2/7/2019
Bản tin sáng ngày 1/7/2019
Bản tin sáng ngày 30/6/2019
Bản tin sáng ngày 29/6/2019
Bản tin sáng ngày 28/6/2019
Bản tin sáng ngày 27/6/2019
Bản tin sáng ngày 26/6/2019
Trang 1 trong tổng số 104