Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 11/7/2019
Ngày cập nhật : 11-07-2019

1. Phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.
2. Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.
3. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm 2018.
4. Trên 180.000 hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
5. Hơn 1 tỷ đồng tặng quà cho trẻ em khó khăn.
6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 10/7/2019
Bản tin sáng ngày 9/7/2019
Bản tin sáng ngày 8/7/2019
Bản tin sáng ngày 7/7/2019
Bản tin sáng ngày 6/7/2019
Bản tin sáng ngày 5/7/2019
Bản tin sáng ngày 4/7/2019
Bản tin sáng ngày 3/7/2019
Bản tin sáng ngày 2/7/2019
Bản tin sáng ngày 1/7/2019
Bản tin sáng ngày 30/6/2019
Bản tin sáng ngày 29/6/2019
Bản tin sáng ngày 28/6/2019
Bản tin sáng ngày 27/6/2019
Bản tin sáng ngày 26/6/2019
Bản tin sáng ngày 25/6/2019
Bản tin sáng ngày 24/6/2019
Bản tin sáng ngày 23/6/2019
Bản tin sáng ngày 22/6/2019
Bản tin sáng ngày 21/6/2019
Bản tin sáng ngày 20/6/2019
Trang 1 trong tổng số 101